International Poland

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA

ESPI 12/2019

Opublikowano: 10:20 27/06/2019

Zarząd UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy, uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2019 r., którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Reprezentowanych było 3 457 971 akcji Emitenta (66,66% kapitału zakładowego) z 5 187 526 akcji ogółem.

1. RS Holding Sp. z o. o.:
– liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1 857 550,
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 857 550,
– udział głosów na tym WZA: 53,72%,
– udział w ogólnej liczbie głosów: 35,81%.

2. Piotr Woźniak:
– liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 594 265,
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 594 265,
– udział głosów na tym WZA: 17,19%,
– udział w ogólnej liczbie głosów: 11,46%.

3. Robert Samek:
– liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 196 156,
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 196 156,
– udział głosów na tym WZA: 5,67%,
– udział w ogólnej liczbie głosów: 3,78%.

4. ABS INVESTMENT S.A.:
– liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 810 000,
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 810 000,
– udział głosów na tym WZA: 23,42%,
– udział w ogólnej liczbie głosów: 15,61%.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %.