International Poland

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2018

EBI 9/2019

Opublikowano: 13:04 24/05/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 8/2019 z dnia 17 maja 2019 r., Zarząd UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny UHY ECA S.A. za rok obrotowy 2018.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z Działalności za 2018 rok
Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 rok