International Poland

Raporty rok 2019

ESPI 8/2019 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do badania sprawozdań finansowych Artifex Mundi S.A.

ESPI 7/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walanego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2019 r.

EBI 12/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2019 r.

EBI 11/2019 Raport miesięczny za kwiecień 2019 r. wraz z danymi finansowymi

EBI 10/2019 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018

EBI 9/2019 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2018

ESPI 6/2019 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych CI Games S.A.

ESPI 5/2019 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.

ESPI 4/2019 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych P.A. Nova S.A.

ESPI 3/2019 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych ZPUE S.A.

EBI 8/2019 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 r.

EBI 7/2019 Raport okresowy za I kwartał 2019 r.

ESPI 2/2019 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

EBI 6/2019 Raport miesięczny za marzec 2019 r. wraz z danymi finansowymi

ESPI 1/2019 Podpisanie umowy przez spółkę z grupy firm UHY ECA dotyczącej badania sprawozdań finansowych EFIX Dom Maklerski S.A.

EBI 5/2019 Raport miesięczny za luty 2019 r. wraz z danymi finansowymi

EBI 4/2019 Raport miesięczny za styczeń 2019 r. wraz z danymi finansowymi

EBI 3/2019 Raport okresowy za IV kwartał 2018 r.

EBI 2/2019 Raport miesięczny za grudzień 2018 r. wraz z danymi finansowymi

EBI 1/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku