International Poland

Zmiana firmy komplementariusza w spółce zależnej

EBI 78/2014

Opublikowano: 16:19 09/12/2014

Zarząd ECA S.A. (dalej również: „Emitent”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym wiadomości o dokonanej w dniu 09.12.2014 r. zmianie firmy komplementariusza spółki zależnej Emitenta, tj. ECA Wójciak i Wspólnicy Sp. z o.o. Sp. k. (dalej również: „Spółka zależna”). Dotychczasowa firma komplementariusza: ECA Wójciak i Wspólnicy Sp. z o.o. brzmi aktualnie: ECA Podatki Sp. z o.o. Udział Emitenta jako komandytariusza w majątku Spółki zależnej nie uległ zmianie.

Kolejnym krokiem będzie zmiana firmy spółki zależnej na ECA Podatki Sp. z o.o. Sp.k.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.