International Poland

Wydłużony termin na sporządzenie dokumentacji oraz złożenie deklaracji TPR

Podobnie jak w poprzednich latach, ustawodawca planuje przedłużyć terminy na złożenie informacji o cenach transferowych (formularz TPR) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Celem przedłużenia powyższych terminów jest ułatwienie podatnikom sprostania obowiązkom w obszarze cen transferowych oraz przede wszystkim dostosowanie do wydłużonych terminów dotyczących sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego za 2021 r.

Ceny transferowe – wydłużenie terminów 

Zgodnie z procedowanym projektem ustawy terminy te zostaną przesunięte:

  • do dnia 30 września 2022 r. – w przypadku, gdy terminy upływają w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.
  • o 3 miesiące – w przypadku, gdy terminy upływają w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Powyższe oznacza w praktyce, że podmioty, których rok obrotowy zakończył się z dniem 31 grudnia 2021 r. informację o cenach transferowych oraz oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych będą musiały złożyć w terminie maksymalnym do 31 grudnia 2022 roku.

W związku z powyższym wydłużeniu uległ również, termin na dołączenie dokumentacji grupowej (Master file) do dokumentacji lokalnej. Został on przedłużony do końca 3 miesiąca licząc do dnia następującego po dniu będącym terminem na złożenie oświadczenia. Oznacza to, że dla podmiotów którym termin pierwotnie upływem wraz z końcem grudnia, został wydłużony do 31 marca 2023 r.

Nie warto czekać 

Biorąc pod uwagę wyzwania dotyczące sporządzania dokumentacji cen transferowych za 2021 r., przede wszystkim w obszarze tzw. “pośrednich transakcji rajowych” przedłużenie terminu należy ocenić jako działanie bardzo pozytywne.

Z uwagi na czas potrzebny do prawidłowego sporządzenia dokumentacji wraz z analizami, na podstawie których podmioty będą składać informację o cenach transferowych, podkreślamy, że warto zająć się tym obowiązkiem odpowiednio wcześniej.

 

Skontaktuj się z nami

 

Dawid Jasiński
Starszy Konsultant Podatkowy

Tel.: +48 789 255 971
e-mail: dawid.jasinski@uhy-pl.com