International Poland

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r.

Wczoraj o 23:25 zostało podpisane Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji,  odraczające terminy sporządzania i publikowania sprawozdań. Pełen tekst rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000057001.pdf