International Poland

Ranking Audytorów Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz dziennika „Rzeczpospolita”

W obecnym tygodniu światło dzienne ujrzały pełne wyniki rankingu dziennika „Rzeczpospolita” oraz Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” .UHY ECA za działalność w 2019 roku, zostało sklasyfikowane na:

  • 9. miejscu w ogólnej klasyfikacji najlepszych firm audytorskich,
  • 7. miejscu w kategorii najlepszych firm audytorskich, badających spółki notowane na GPW,
  • 10. miejscu pod względem przychodów z audytu.

Ponadto zostaliśmy wyróżnieni w kategorii „Prospołeczna firma audytorska”.

Partnerzy UHY ECA udzielili na łamach obu publikacji obszernego komentarza na temat obecnej sytuacji na rynku audytorskim.

Pandemia SARS-CoV-2

Kluczowym tematem publikacji towarzyszących tegorocznemu rankingowi był wpływ pandemii SARS-CoV-2 na rynek audytorski i możliwe zagrożenia, jakie może za sobą nieść pewien przestój gospodarczy. Partnerzy UHY ECA udzielili obszernych wypowiedzi zarówno na łamach Rzeczpospolitej, jak i Parkietu.

– Sam fakt, że praca audytorów może być wykonywana bez zakłóceń, nie oznacza, że tak jest w innych gałęziach biznesu. Scenariusz, który w mojej ocenie jest dzisiaj najbardziej prawdopodobny, to taki, że audytorzy wykonają swoją pracę i wystawią faktury za zrealizowane usługi, co spowoduje wykazanie przychodów ze sprzedaży usług. Niestety, trudniej będzie uzyskać pozytywny cash flow za wykonaną pracę. Nasi klienci reprezentują różne branże, łącznie z tymi, które zostały dotknięte w sposób bezpośredni przez pandemię, m.in. sprzedaż w galeriach handlowych czy turystyka. Na dzień dzisiejszy szacuję, że 10–20 proc. naszych przychodów będzie płaconych z bardzo dużym opóźnieniem lub też nie będzie zapłacone nigdy ze względu na grożące bankructwa lub restrukturyzacje – stwierdza Partner Zarządzający UHY ECA, Roman Seredyński.

Zaostrzone przepisy

– Zupełnie nieoczekiwaną zmianę przepisów „zafundowała” nam koronawirusowa specustawa. Zgodnie z treścią tej ustawy wydłużony został do dziesięciu lat maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań spółek giełdowych – mówi Dominik Biel, Partner w UHY ECA.

– Zaostrzenie przepisów i ustanowienie nowego supernadzoru miało istotny wpływ na funkcjonowanie wielu podmiotów w branży. Zdecydowana większość małych i średnich firm audytorskich zrezygnowała z obsługi klientów będących JZP. Wielu biegłych rewidentów poszło krok dalej i w ogóle zrezygnowało ze świadczenia usług rewizji finansowej. Branża audytu mierzyła się też z wyzwaniami na rynku pracy. Gdy wydawało się, że sytuacja się stabilizuje i firmy audytorskie będą miały teraz czas i możliwość „na spokojnie” wdrożyć i stosować wymogi w zakresie kontroli jakości, nadeszła pandemia, która mocno wpłynie na całą gospodarkę. Poza rosnącymi kosztami pracy kolejnym wyzwaniem, przed jakim stoją firmy audytorskie, jest konieczność rozwoju technologii. – dodaje Piotr Woźniak, Partner Zarządzający w UHY ECA.

Skutki zmian regulacji

Organy spółek uprawnione do wyboru firmy audytorskiej coraz większym zaufaniem darzą średnie firmy audytorskie.

– Wynika to z faktu, że podmioty te są w stanie przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniej jakości świadczonych usług przy odpowiednio konkurencyjnym wynagrodzeniu- ocenia Paweł Mróz, Associate Partner w UHY ECA.

Nowe wyzwania dla komitetów audytu

– Wprowadzone zmiany w przepisach oraz działalność Komisji Nadzoru Finansowego, polegająca na publikacji dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych, spowodowały zmiany w obsadzie członków komitetów audytu. Spowodowało to poprawę poziomu merytorycznego tego organu, co jest szczególnie widoczne przy okazji spotkań z biegłym rewidentem. Widać znajomość regulacji w zakresie sprawozdawczości finansowej, ale także identyfikacji czynników ryzyka w sprawozdaniu finansowym – ocenia Michał Kołosowski, Partner w UHY ECA

Dalsze zmiany

– Terminowe i prawidłowe badanie sprawozdań za 2019 rok rzeczywiście jest nie lada wyzwaniem. – Wymaga elastyczności, szybkości w podejmowaniu decyzji i dostosowania narzędzi i działań dla obu stron umów o badanie. Firmy audytorskie muszą też myśleć o minimalizacji ryzyka (zwłaszcza kredytowego i płynności) oraz o jak najbezpieczniejszym przeprowadzeniu swojej działalności przez okres zawirowań. Zarówno w okresie krótkoterminowym – bezpośredniego trwania pandemii – jak i długoterminowym, czyli w okresie występowania skutków gospodarczych – podkreśla Katarzyna Szaruga, partner w UHY ECA.

Pełny komentarz w Gazecie Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz dzienniku „Rzeczpospolita” (09.04.2020 r.)

 

Śledź nas:

Aby być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami i komentarzami ekspertów, zapisz się do naszego Newslettera!