International Poland

Broszura „Akcja bilans 2021” dostępna w dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita

Eksperci UHY ECA dla czytelników dziennika Rzeczpospolita przygotowali poradnik „Akcja Bilans 2021”. Broszura powstała z myślą o wsparciu służb księgowych w usystematyzowaniu zagadnień związanych z procesem zamknięcia ksiąg rachunkowych.

W zmiennym otoczeniu gospodarczym kluczowym źródłem informacji o jednostce, jej majątku, źródłach finansowania, rezultatach jej działalności jest sprawozdanie finansowe.  Na podstawie sprawozdania finansowego „jego użytkownicy” podejmują kluczowe decyzje gospodarcze.

Publikacja „Akcja bilans 2021” kładzie nacisk na praktyczne aspekty zamknięcia roku. Jej autorami są biegli rewidenci, doradcy podatkowi, radcowie prawni. Swoją wiedzą oraz doświadczeniem podzieliły się osoby posiadające bogate doświadczenie zawodowe w zakresie badania sprawozdań finansowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradztwa prawno-podatkowego.

Poradnik ten został oparty na rozwiązaniach wynikających z ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardach Rachunkowości. Bazował także na rozporządzeniach wydanych na podstawie ustawy o rachunkowości. 

Zapraszamy do zaopatrzenia się w broszurę „Akcja Bilans 2021” i życzymy miłej lektury!