International Poland

Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. w restrukturyzacji

ESPI 34/2017

Opublikowano: 18:19 02/08/2017

Zarząd UHY ECA S.A. (dalej również: „Emitent”) informuje, że powziął informację o wyborze przez Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. w restrukturyzacji (dalej również: „Spółka”) z siedzibą w Chojnicach spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, tj. spółki należącej do Grupy Kapitałowej UHY ECA do przeprowadzenia przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2017 r. oraz 2018 r. oraz badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i 2018.

Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. w restrukturyzacji to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na GPW, a pozyskanie tego klienta na usługi rewizji finansowej stanowi realizację założeń rozwoju.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.