International Poland

Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do badania sprawozdań finansowych AC S.A.

ESPI 9/2017

Opublikowano: 08:39 10/03/2017

Zarząd UHY ECA S.A. (dalej również: „Emitent”) informuje, że powziął informację o wyborze przez AC S.A. z siedzibą w Białymstoku spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, tj. spółki należącej do Grupy Kapitałowej UHY ECA do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za rok 2017. Zakres usług obejmować będzie przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, a w przypadku, gdyby Spółka była zobowiązana do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017, również badanie tego sprawozdania oraz dokonanie przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 r.

Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż AC S.A. to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na GPW, a pozyskanie tego klienta na usługi rewizji finansowej stanowi realizację założeń rozwoju.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.