International Poland

Sprawozdanie z przejrzystości

Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, przedstawiamy roczne sprawozdanie z przejrzystości za 2017:

UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.:

ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.: