International Poland

Kontakt UHY ECA S.A.

UHY ECA S.A.
ul. Moniuszki 50
31-523 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000142734
REGON: 350778346
NIP: 676-10-15-337
Kapitał zakładowy: 2.593.763 zł opłacony w całości

NASZE BIURA