International Poland

Kontakt UHY ECA S.A.

UHY ECA S.A.
ul. Moniuszki 50
31-523 Kraków

tel. +48 12 417 78 00
fax. +48 12 417 78 00 w. 825

NIP: 676-10-15-337

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000142734
REGON: 350778346
Kapitał zakładowy: 2.593.763 zł opłacony w całości

Siedziba główna – Kraków
tel. +48 12 417 78 00
fax. +48 12 417 78 w. 825
e-mail:  biuro@uhy-pl.com

Biuro Zarządu – Zabrze
tel. +48 32 376 41 40
tel.kom.: +48 506 041 824
e-mail: katarzyna.baluch@uhy-pl.com

Biuro Zarządu – Warszawa
tel. +48 22 633 03 00
tel.kom.: +48 602 712 594
e-mail: magda.strzelecka-dmytrow@uhy-pl.com

Biuro Zarządu – Poznań
tel. +48 61 670 97 70
tel.kom.: +48 506 163 285
e-mail: magdalena.hanczak@uhy-pl.com