International Poland

W gospodarkach europejskich wydatki turystów przekraczają obecnie przewidywania

W gospodarkach europejskich wydatki turystów przekraczają obecnie przewidywania, ale wzrost na rynkach wschodzących jest dwukrotnie szybszy

  • Domykanie luki jako konsekwencja trudności gospodarek europejskich z unowocześnianiem i rozszerzaniem infrastruktury turystycznej równie szybko, jak konkurenci z rynków wschodzących

W gospodarkach europejskich wydatki turystów przekraczają obecnie przewidywania

Co prawda obecnie gospodarki europejskie osiągają lepsze od przewidywanych wyniki pod względem generowania dochodów z turystyki, jednak wzrost wydatków turystów jest dwukrotnie szybszy na rynkach wschodzących, w miarę domykania przez nich luki – co pokazuje badanie przeprowadzone przez UHY, międzynarodową sieć doradczą.

Średnio gospodarki europejskie odnotowują wyższy poziom wydatków turystów w swoich krajach, wyrażonych jako procent produktu krajowego brutto (PKB) (2,1%), w porównaniu do rynków wschodzących (0,7%).

Niemniej badanie UHY ujawnia, że rynki wschodzące prześcigają gospodarki europejskie pod względem tempa wzrostu wydatków turystów w swoich krajach. Przeciętnie w ciągu dwóch ostatnich lat na rynkach wschodzących wydatki turystów wzrastały dwukrotnie szybciej niż w gospodarkach europejskich (2,2% w porównaniu do zaledwie 1,1% wzrostu w Europie).

 

Europejska dominacja w zakresie przechwytywania wydatków turystów będzie maleć w wyniku zmagania się ze zwiększeniem przepustowości infrastruktury

UHY wyjaśnia, że głównym czynnikiem powodującym spowolnienie tempa wzrostu wydatków turystów jest fakt, że wiele gospodarek europejskich jest często niezdolnych do unowocześnienia infrastruktury turystycznej równie szybko, jak wiele rynków wschodzących.

Europa i inne uznane ośrodki turystyczne czerpią obecnie korzyści ze swoich słynnych atrakcji, powszechnie znanych turystycznych wizytówek i dobrze rozwiniętych sieci transportowych, ale luka się domyka. Rynki wschodzące w coraz większym stopniu inwestują w infrastrukturę potrzebną do obsługi szerokich rzesz turystów.

Wielka Brytania z trudem zwiększa przepustowość portów lotniczych: lotnisko Heathrow działa już na 98% swoich możliwości, a plany trzeciego pasa startowego zostały właśnie, w początkach czerwca 2018 r., sfinalizowane przez rząd – po ponad dekadzie dyskusji. Wielka Brytania doświadczyła największego procentowego spadku wydatków turystów (9%), choć od tego czasu wzrosły one pod wpływem załamania się wartości funta.

Niemcy również mają trudności z rozwijaniem swojej infrastruktury turystycznej, co potwierdzają wieloletnie opóźnienia w otwarciu nowego lotniska Berlin-Brandenburg – pierwotnie planowanego na 2011 r.

Chiny natomiast intensywnie inwestują w infrastrukturę potrzebną do obsługi szerokich mas zagranicznych gości. Przykładowo lotnisko Daxing w Pekinie po otwarciu w 2019 r. ma być największym portem lotniczym na świecie, a nowe lotnisko Guangzhou zostało powiększone tak, by móc przyjąć 100 mln pasażerów rocznie.

UHY objęło badaniem 34 kraje na całym świecie, przyglądając się wydatkom turystów (włączając podróż do kraju) w ciągu dwóch ostatnich lat, wyrażonym jako procent PKB danego kraju.

Bernard Fay, Przewodniczący/Prezes UHY, komentuje: „Turystyka stanowi główne pole bitwy w globalnej gospodarce, zarówno pod względem generowania twardej waluty, jak i tzw. soft power, siły miękkiego oddziaływania”.

„Dlatego też obserwowane w Wielkiej Brytanii i Europie opóźnienia w budowie infrastruktury dla wielu osób w szybciej rozwijających się gospodarkach byłyby przedmiotem zdumienia”.

„Takie gospodarki, charakteryzujące się szybszym tempem wzrostu, chcą dynamicznie rozwijać przepustowość infrastruktury potrzebną do obsługi dużej liczby przybywających turystów. Ponadto wiele modnych miejscowości turystycznych na rynkach wschodzących stale inwestuje w nowe atrakcje, by zatrzymać odwiedzających na dłużej i by więcej wydawali”.

 „Turystyka może być głównym czynnikiem wspierającym tworzenie miejsc pracy, rozwijającym przedsiębiorczość i przyczyniającym się do rozwoju biznesu w kraju, ale wymaga stałych nakładów”.

„Niemniej w przypadku gospodarek krajów lepiej rozwiniętych, w tym wielu krajów europejskich, zwiększanie przepustowości turystycznej może być często wolniejszym i trudniejszym procesem.”

„W miarę postępu globalizacji i zwiększania się liczby osób mających szerokie możliwości podróżowania turystyka stanie się prawdopodobnie jeszcze ważniejszym źródłem zatrudnienia i katalizatorem rozwoju i ekspansji biznesu. Rządy muszą zdać sobie sprawę z możliwości, jakie ze sobą niesie”.

 

Rynki wschodzące zwiększają korzyści z rosnącej liczby turystów

Chorwacja, gdzie turystyka osiąga wartość 18,8% PKB kraju, czyli około 9,6 mld dolarów, uplasowała się na czele tabeli wydatków turystów jako procentu PKB. Region Azja-Pacyfik również jest wysoko klasyfikowany, co obrazuje fakt, że Malezja (6,8%), Nowa Zelandia (5,1%), Wietnam (4,1%) i Australia (2,6%) znajdują się w pierwszej dziesiątce zestawienia.

UHY dodaje, że dodatkowe najświeższe badania podkreślają skalę i znaczenie turystów z rynków wschodzących odwiedzających inne gospodarki rozwijające się. Przykładowo wydatki turystów chińskich na podróże zagraniczne wyniosły w 2016 r. 261 mld USD, gdy w 2011 r., pięć lat wcześniej, były równe zaledwie 73 mld USD.

Helena Budiša z UHY HB EKONOM d.o.o. w Chorwacji mówi: „W naszym kraju turystyka to najważniejszy sektor, który co roku odnotowuje istotny wzrost przekraczający 10%. W tym roku oczekujemy dodatkowych zwyżek, szczególnie ze względu na duże inwestycje w lotniska w Zagrzebiu, Splicie i Dubrowniku, które podwoiły ich przepustowość, a nowe terminale mogą przyjąć łącznie 11,5 mln pasażerów rocznie”.

„Inicjatywy rządowe okazały się kluczowe w stymulowaniu branży o tak doniosłym znaczeniu, co obejmuje niższą stawkę VAT dla hoteli i innych miejsc noclegowych, a także ulgi podatkowe na wyżywienie i zakwaterowanie pracowników sezonowych, co jest konieczne do utrzymania najwyższego poziomu usług turystycznych”.

UHY dodaje jednak, że wiele większych gospodarek przygotowuje plany podniesienia wagi sektora turystycznego. W Japonii rząd dąży do zwiększenia liczby turystów odwiedzających kraj, a celem jest osiągnięcie poziomu 8 bln jenów (ok. 70 mld USD) przychodów z turystyki do roku 2020.

Shuichi Yatsuda z Japonii, z firmy UHY Tokyo & Co będącej członkiem UHY, komentuje: „Rząd nadaje turystyce kluczową rolę w gospodarce w przyszłości i chce zwiększyć liczbę przyjezdnych w całym kraju”.

„Agencja Turystyki często blisko współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, by szerzyć wiedzę o Japonii jako celu podróży turystycznych”.

 

Wydatki turystów jako procent produktu krajowego brutto

Zmiana procentowa w kwotach wydatków turystów w ciągu dwóch ostatnich lat

 

Źródło: MFW i UNWTO (Światowa Organizacji Turystyki ONZ). Dane liczbowe zostały zaokrąglone.

* W 2016 r., ostatnie dostępne dane

** Źródło: Światowy Urząd ds. Turystyki

*** Główny Urząd Statystyczny, lipiec 2017 r.

 

O UHY ECA

UHY ECA jest członkiem UHY, międzynarodowej sieci prawnie niezależnych firm audytorskich i konsultingowych.

 

UHY press contact: Dominique Maeremans on +44 20 7767 2621

Email: d.maeremans@uhy.comwww.uhy.com

 

Nick Mattison or Peter Kurilecz

Mattison Public Relations

+44 20 7645 3636, +44 7860 657 540 or email peter.kurilecz@mattison.co.uk

 

O UHY

Ustanowione w roku 1986, z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, UHY stanowi sieć niezależnych firm zajmujących się audytem, sprawami rachunkowości, podatkowymi i doradztwem i posiada biura w 320 centrach biznesowych w ponad 95 państwach.

Nasi pracownicy w liczbie ponad 8 100  są dumni z faktu bycia częścią sieci znajdującej się na 16.tym miejscu największych sieci firm rachunkowych i doradczych. Każdy z członków UHY stanowi prawnie odrębną i niezależną firmę. Dalsze informacje na temat UHY można znaleźć na stronie: www.uhy.com.

UHY jest pełnoprawnym członkiem Forum of Firms, stowarzyszenia międzynarodowych sieci firm księgowych. Więcej informacji na temat Forum of Firms można znaleźć na stronie: www.forumoffirms.org