International Poland

UHY ECA w po raz kolejny w czołówce najlepszych firm audytorskich w Polsce!

Z radością informujemy, że według XXI edycji Rankingu audytorów przygotowanym przez Dziennik Rzeczpospolita” i Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” znaleźliśmy się na 8 miejscu! 

To już 4 rok, kiedy UHY ECA może poszczycić się obecnością w TOP10 najlepszych firm audytorskich w Polsce. Dziękujemy! 

Dodatkowo zostaliśmy wyróżnieni w czterech innych kategoriach, plasując się na:

1. miejscu pośród najbardziej aktywnych firm na GPW.

3. miejscu pośród najbardziej aktywnych firm audytorskich na NewConnect.

6. miejscu w kategorii najlepszych firm audytorskich, badających spółki notowane na GPW.

10. miejscu pod względem przychodów z audytu.

Jesteśmy dumni, że UHY ECA utrzymuje tak wysoką pozycję na rynku audytorskim, szczególnie w czasach pełnych wyzwań i zmieniającej się rzeczywistości.

Pragniemy docenić zaangażowanie całego zespołu UHY ECA oraz gratulujemy wszystkim, którzy każdego dnia dokładają cegiełkę do naszych wspólnych sukcesów.👏 

Dziękujemy także naszym Klientom za zaufanie, jakim obdarzają nas już od ponad 15 lat. 🤝

Ponadto Partnerzy UHY ECA – Roman Seredyński, PhDPiotr Woźniak, Katarzyna Szaruga i Paweł Mróz udzielili komentarzy na temat obecnej sytuacji na rynku audytorskim.

Aktualnie z jednej strony mamy optymistyczny akcent na rynku audytu, tj. ceny za usługi istotnie rosną. Z drugiej strony wzrost kosztów wynagrodzeń przy bardzo niskiej podaży kadry pracowniczej oraz dynamicznie rosnącej inflacji powoduje, że firmy audytorskie stały się zakładnikami regulacji ustawy o rachunkowości mówiącej o obowiązku zawierania dwuletnich umów na badanie sprawozdania...

ocenia Roman Seredyński, Partner Zarządzający UHY ECA, biegły rewident. 

Więcej >>> 

Wzrostu popytu na usługi doradczo-audytorskie nie wyhamowały nawet pandemiczne zawirowania. Branża poradziła sobie z nimi całkiem dobrze. – Zmiany, które wynikały z dostosowania się do rzeczywistości pandemicznej, tj. praca zdalna lub hybrydowa, pozostaną już z nami na stałe. Współpraca zdalna działów finansowo-księgowych z audytorem stała się standardem w większości firm... 

dodaje Katarzyna Szaruga, Partner UHY ECA, biegły rewident. 

Więcej >>> 

W ocenie wielu biegłych rewidentów wymogi i ryzyko związane z przeprowadzaniem audytu sprawozdań emitenta są zbyt wysokie. Te z firm audytorskich, które pozostały na rynku JZP, musiały uwzględnić rosnące ryzyko w wycenie swoich usług. W ostatnim okresie wynagrodzenia firm audytorskich za usługi świadczone na rzecz JZP wzrosły o kilkadziesiąt procent i więcej...

podkreśla Piotr Woźniak, Partner Zarządzający UHY ECA, biegły rewident. 

Więcej >>>  

Komentarze naszych ekspertów pojawiły się również w kilku artykułach: 

Geopolityka uderza w biznes

Niestabilność i niepewność osiągają aktualnie rekordowo wysoki poziom. Dobra strategia przetrwania tego okresu powinna być wielowariantowa w zależności od zmian czynników zewnętrznych. Otoczenie już dawno nie miało tak istotnego wpływu na decyzje podejmowane przez indywidualne przedsiębiorstwa. W sferze firm audytorskich dotyczy to czterech głównych obszarów. Po pierwsze – ryzyka badania, które istotnie wzrasta, co oznacza, że audytorzy powinni poświęcać więcej czasu na procedury dotyczące badania. Po drugie – braki kadrowe wynikające z niekorzystnych zmian demograficznych powodują potrzebę wprowadzenia rozwiązań minimalizujących to zagrożenie. Rozwiązania to m.in. usprawnianie procesów, automatyzacja i robotyzacja czy przenoszenie pewnych procesów do centrów usług wspólnych do Polski, Europy czy świata, gdzie łatwiej o wykwalifikowaną kadrę. Po trzecie: silna presja ze strony regulatorów powoduje, że coraz mniej młodych ludzi postrzega audyt jako atrakcyjne miejsce zatrudnienia. Powstaje pytanie: czy giełda i audyt nie zostały przeregulowane? Co oznacza odpływ inwestycji młodych ludzi do świata finansów zdecentralizowanych pod postacią kryptowalut, tokenizacji, crowdfundingu czy innych rozwiązań opartych na technologii blockchain? Po czwarte, ceny za usługi w obliczu tak dużej niestabilności rynkowej i dwucyfrowej inflacji powodują, że planowanie w horyzoncie czasowym dłuższym niż sześć miesięcy staje się bardzo trudnym zadaniem...

komentuje Roman Seredyński, Partner Zarządzający UHY ECA, biegły rewident. 

Więcej >>> 

Branża audytorska się kurczy. A to dopiero początek

Pandemia Covid-19 istotnie wpłynęła na funkcjonowanie rynku audytu w Polsce. Konieczność przeprowadzenia dużej części usług atestacyjnych w trybie hybrydowym, a w niektórych przypadkach niemal całkowicie zdalnym sprawiła, że zarówno emitenci, jak i firmy audytorskie musiały się wykazać dużą elastycznością we współpracy, chęcią i gotowością do zastosowania nowych rozwiązań w obszarze IT i wymiany danych. Fakt ten, w połączeniu z rosnącymi wymaganiami regulacyjnymi w obszarze rewizji finansowej, sprawił, że spora część firm audytorskich i biegłych rewidentów zdecydowała się zrezygnować z obsługi JZP (ale także często i spółek notowanych w ASO). Po prostu w ocenie wielu biegłych rewidentów wymogi i ryzyko związane z przeprowadzanie audytu sprawozdań finansowych emitenta są zbyt wysokie. Te z firm audytorskich, które pozostały na rynku usług dla JZP, musiały uwzględnić to rosnące ryzyko w wycenie swoich usług. W związku z tym w ostatnim okresie wynagrodzenia firm audytorskich za usługi świadczone na rzecz JZP wzrosły o kilkadziesiąt procent i więcej. Pomimo tych korzystnych dla audytorów zmian cen na rynku istotnym ograniczeniem w funkcjonowaniu firm audytorskich na rynku JZP, obok wymagań wskazanych powyżej, stanowi rynek pracy. Duże wymogi merytoryczne, olbrzymia odpowiedzialność, sezonowość i intensywność pracy, w połączeniu z niekorzystnymi zmianami demograficznymi, sprawiają, że coraz mniejsza liczba absolwentów wiąże swoją przyszłość z zawodem biegłego rewidenta. W mojej ocenie już w średnim terminie może to oznaczać istotne trudności dla JZP (ale także dla „nie-JZP” będących emitentami akcji i obligacji na rynkach nieregulowanych) w nawiązaniu współpracy z doświadczoną i renomowaną firma audytorską. Te ostatnie bowiem, ze względu obowiązujące wymogi i na ograniczone zasoby, w celu obniżenie ryzyka badania do akceptowalnego poziomu będę zmuszone ograniczyć liczbę obsługiwanych klientów...

ocenia Piotr Woźniak, Partner Zarządzający UHY ECA, biegły rewident. 

Więcej >>> 

Zmiany w prawie, pandemia, wojna – wyzwań przybywa

Wysokie wymagania stawiane osobom chcącym zostać biegłym rewidentem (kilkuletnia ścieżka zdobywania uprawnień) z jednej strony zwiększają szanse, że taka osoba będzie dobrze przygotowana do świadczenia wysokiej jakości usług, z drugiej zaś strony powodują, że znaczna część osób wybiera jednak inną, może trochę mniej wymagającą ścieżkę zawodową...

– podkreśla Paweł Mróz, Partner w UHY ECA, biegły rewident 

Więcej >>>