International Poland

Przedsiębiorstwa w Europie płacą podatki od paliw o 18% wyższe niż średnia światowa

 

  • Podatki stanowią 59% kosztów ceny paliwa w Europie, w porównaniu do 50% średniej światowej
  • Europejskie stawki podatkowe są wyższe niż w przypadku innych największych gospodarek, w tym USA i Japonii

Przedsiębiorstwa w Europie* płacą podatki stanowiące procent ceny paliwa średnio o 18% wyższy niż średnia światowa, w związku z czym znajdują się one w wyraźnie niekorzystnym położeniu i naraża wzrost gospodarczy – wynika z nowego badania przeprowadzonego przez UHY, międzynarodową sieć spółek księgowych i konsultingowych.

UHY wyjaśnia, że podatki w Europie stanowią przeciętnie 59% kosztów ceny benzyny i 52% kosztów ceny oleju napędowego, w porównaniu do średniej światowej wynoszącej odpowiednio 50% i 44%.

Podatki stanowią 60% kosztów ceny oleju napędowego w Wielkiej Brytanii (najwięcej według badania) i 53% kosztów ceny oleju napędowego w Niemczech.

W przypadku największych gospodarek poza obszarem Europy, podatki stanowią tam znacznie mniejszą część ceny benzyny i oleju napędowego – zwrócić uwagę warto na:

  • Japonię, gdzie 42% kosztów ceny benzyny i 33% kosztów ceny oleju napędowego pochodzi z podatków
  • Kanadę, gdzie podatki stanowią 35% kosztów ceny benzyny i 32% kosztów ceny oleju napędowego
  • Stany Zjednoczone **, gdzie podatki stanowią 17% kosztów ceny benzyny i 18% kosztów ceny oleju napędowego

Podatki od paliw sprawdzono na przykładzie samochodu dostawczego Ford Transit. Okazało się, że koszt napełnienia zbiornika ***  benzyną w Europie wynosi średnio 135 USD – przy średniej światowej wynoszącej 111 USD.

UHY wyjaśnia, iż ​​wyższe opłaty paliwowe i podatki w Europie są głównym czynnikiem wpływającym na wyższe ceny paliw w przypadku benzyny, oleju napędowego oraz gazu płynnego (LPG).

Koszt napełnienia zbiornika Forda Transit olejem napędowym jest średnio o 24% wyższy w krajach europejskich. Ponieważ w większości pojazdów użytkowych stosowany jest olej napędowy, jest to duże obciążenie, przede wszystkim dla przedsiębiorstw.

Również ceny gazu płynnego (LPG), bardziej przyjaznej dla środowiska alternatywy dla benzyny lub oleju napędowego, są o 2% wyższe w Europie.

Bernard Fay, Prezes UHY, stwierdza: “Wyższe podatki na paliwo uderzają prawie we wszystkie przedsiębiorstwa i mogą ostatecznie przyczynić się do zahamowania wzrostu gospodarczego.”

“Dla każdego rządu podatki od benzyny i oleju napędowego stanowią kluczowe narzędzie pomagające obniżyć emisję gazów cieplarnianych i mogą być wykorzystane do finansowania wydatków na infrastrukturę. Jednakże dla przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, mogą one stanowić znaczne koszty operacyjne, szczególnie jeśli chodzi o sektor detaliczny i sektor dystrybucji. “

“Należy zachować równowagę w celu zapewnienia, że koszty paliwa i podatków nie staną się zbyt wysokie. Stosunkowo niższe stawki w przypadku największych rozwiniętych gospodarek, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, w porównaniu z międzynarodowymi konkurentami w Europie pokazują, że równowaga może być zapewniona. “

“Rządy mogą rozważyć takie inicjatywy, jak zamrożenie opłat paliwowych, a nawet obniżenie stawek. Konieczna jest większa współpraca międzynarodowa, aby zapewnić, że nie będzie zbyt dużej rozbieżności w kwestii cen paliw pomiędzy różnymi krajami. “

UHY przeanalizowała podatki i ceny paliw w 24 krajach na całym świecie, biorąc pod uwagę koszty benzyny, oleju napędowego i gazu LPG oraz procent ceny, który pochodził z podatku.

Francja zajęła najwyższe miejsce, jeśli chodzi o podatek stanowiący największy procent całkowitej ceny benzyny – 64%. Dania okazała się najdroższa według badania UHY pod względem całkowitego kosztu napełnienia zbiornika benzyną – koszt wyniósł 160 USD.

UHY dodaje, że na cenę paliwa może mieć również wpływ szereg innych podatków. Na przykład w Republice Irlandii obowiązują trzy rodzaje podatków paliwowych, podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy od wyrobów węglowych oraz podatek NORA (National Oil Reserves Agency ).

W Polsce również istnieją trzy rodzaje podatków paliwowych, VAT, podatek akcyzowy i opłata paliwowa, z pewnymi dopłatami dostępnymi dla rolników.

Jednak w 2018 r. Polski rząd planuje wprowadzenie czwartej opłaty paliwowej – dodatkowej opłaty paliowej w wysokości 3 centów za litr – przeznaczonej na sfinansowanie rozwoju elektrycznych środków transportu.

Piotr Woźniak, Partner UHY ECA w Polsce, stwierdza: “Finansowanie projektów przyjaznych dla środowiska jest to  niesłychanie ważna i potrzebna inicjatywa, jednak zbyt wysoki poziom podatków może zniechęcić przedsiębiorstwa do inwestowania.”

“Wiele rynków wschodzących na całym świecie koncentruje się na sposobach wspierania firm poprzez obniżanie ich kosztów operacyjnych. Jeśli Polska nie pójdzie w tym kierunku, może być w niedługiej przyszłości narażona na ryzyko utraty zysków na rzecz konkurencyjnych gospodarek, gdzie obowiązują niższe podatki paliwowe. Rząd powinien rozważyć, jakie możliwe dotacje może zaoferować. “

W Stanach Zjednoczonych  podatki paliwowe wynoszą średnio nieco ponad 18 centów za galon, przy czym 60% wszystkich dochodów zostało wydane na budowę autostrad i mostów. Tylko 27 z 50 Stanów obecnie nakłada podatki na LPG.

UHY wyjaśnia, że ​​w Stanach Zjednoczonych fundusze zgromadzone z podatków paliwowych mogą być wykorzystywane na finansowanie szerokiej gamy inicjatyw wykraczających poza poprawę infrastruktury drogowej, łącznie z finansowaniem systemu edukacji.

Scott Miller, National Petroleum Group Leader z UHY Advisors w Stanach Zjednoczonych, stwierdza: “Niższe podatki nakładane na paliwo mogą być potężnym czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy. Jest to element kosztów, który dotyczy praktycznie każdej firmy. “

“Choć cena benzyny zmienia się dynamicznie i może być różna w poszczególnych stanach USA, to tendencja rysuje się dość wyraźnie. Ogólny poziom podatków nakładanych na paliwa jest zwykle niższy poza Europą. To może być czynnik leżący u podstaw dynamicznego wzrostu gospodarczego USA. “

Napełnianie zbiornika Fordem Transit benzyną – proporcjonalna część kosztów składających się na koszty paliwa i podatek (najważniejsze gospodarki i średnie światowe)

 

Napełnianie zbiornika Ford Transit benzyną: podział kosztów paliwa i podatków

Ranking Kraj Podatek
USD
Koszt benzyny
USD
Koszt całkowity
USD
Podatek jako procent całkowitych kosztów
1 Francja 91.27 52.44 143.71 63.51%
2 Włochy 95.23 56.84 152.07 62.62%
3 Wielka Brytania 83.20 52.00 135.20 61.54%
4 Chorwacja 81.60 51.20 132.80 61.44%
5 Niemcy 82.42 52.78 135.20 60.96%
6 Hiszpania 71.68 46.46 118.14 60.00%
7 Irlandia 82.42 55.18 137.60 59.90%
Europa – średnia 79.16 55.61 134.77 58.73%
8 Dania 90.27 69.42 159.69 56.53%
G7 – średnia 62.67 54.71 117.38 53.39%
9 Portugalia 78.44 68.98 147.42 53.21%
10 Rumunia 56.98 52.12 109.10 52.00%
11 Polska 57.20 54.31 111.51 51.30%
Świat – średnia 55.19 55.67 110.86 49.79%
12 Indie 43.84 50.03 93.87 46.70%
13 Wietnam 32.92 42.19 75.11 43.80%
14 Japonia 46.20 63.70 109.90 42.02%
15 Urugwaj 56.41 84.41 140.82 40.06%
16 Meksyk 34.16 51.24 85.40 40.00%
17 Rosja 20.52 34.68 55.20 37.00%
18 Australia 31.44 56.56 88.00 35.72%
19 Nowa Zleandia 41.37 76.60 117.97 35.00%
20 Kanada 30.00 55.00 85.00 35.00%
21 Zambia 33.09 75.76 108.85 30.39%
22 Pakistan 18.44 47.56 66.00 28.14%
23 USA 10.38 50.23 60.61 17.12%
24 Chiny 0.00 91.56 91.56 0.00%

 

Napełnianie zbiornika Ford Transit olejem napędowym: podział kosztów paliwa i podatków

Ranking Kraj Podatek
USD
Koszt
diesel
USD
Koszt całkowity
USD
Podatek jako procent całkowitych kosztów
1 Wielka Brytania 84.00 55.20 139.20 60.34%
2 Włochy 82.93 57.96 140.89 58.86%
3 Chorwacja 71.28 54.32 125.60 56.75%
4 Irlandia 70.57 55.83 126.40 55.83%
5 Niemcy 62.76 55.64 118.40 53.01%
Europa – średnia 65.59 60.54 126.14 52.00%
6 Hiszpania 59.45 54.00 113.45 52.00%
7 Dania 67.63 72.04 139.67 48.42%
8 Rumunia 55.24 60.26 115.50 48.00%
9 Polska 50.90 55.59 106.49 47.80%
G7 – średnia 51.00 59.09 110.08 46.32%
10 Portugalia 56.43 69.57 126.00 44.79%
11 Francja 60.34 75.58 135.92 44.40%
Świat – średnia 44.55 56.78 101.33 43.96%
12 Meksyk 30.70 46.05 76.75 40.00%
13 Nowa Zleandia 32.98 51.44 84.42 39.00%
14 Wietnam 23.56 38.06 61.62 38.20%
15 Pakistan 29.75 49.25 79.00 37.88%
16 Indie 30.25 50.81 81.06 37.32%
17 Australia 32.05 59.15 91.20 35.14%
18 Japonia 30.30 61.10 91.40 33.12%
19 Kanada 25.00 54.00 79.00 32.00%
20 Rosja 16.82 39.18 56.00 30.00%
21 Zambia 20.18 75.29 95.47 21.14%
22 Urugwaj 19.80 83.73 103.53 19.12%
23 USA 11.64 54.13 65.77 17.70%
24 Chiny 0.00 79.20 79.20 0.00%

 

Napełnianie zbiornika Ford Transit gazem (LPG): podział kosztów paliwa i podatków

Ranking Kraj Podatek
USD
Koszt
LPG
USD
Koszt całkowity
USD
Podatek jako procent całkowitych kosztów
1 Chorwacja 25.93 29.51 55.44 46.77%
2 Polska 20.56 22.46 43.02 41.00%
3 Wielka Brytania 24.48 35.28 59.76 40.96%
4 Włochy 22.56 34.13 56.69 39.79%
5 Kanada 17.00 32.00 49.00 35.00%
G7 – średnia 18.47 37.63 56.11 32.93%
6 Niemcy 16.07 33.41 49.48 32.48%
Europa – średnia 18.52 38.93 57.45 32.24%
7 Rumunia 12.58 32.28 44.86 28.00%
Świat – średnia 14.83 41.34 56.17 26.40%
8 Rosja 6.68 19.31 25.99 25.00%
9 Australia 11.82 37.14 48.96 24.14%
10 Hiszpania 19.24 62.44 81.68 24.00%
11 Portugalia 12.99 43.49 56.48 23.00%
12 Indie 10.69 36.81 47.50 22.50%
13 Urugwaj 9.99 42.26 52.25 19.12%
14 Francja 12.26 57.36 69.62 18.00%
15 Wietnam 8.63 86.31 94.94 9.10%
16 Nowa Zelandia 5.82 61.39 67.21 9.00%

* Kraje UE
** Dane z USA oparte na średnich z poszczególnych stanów
*** Rozmiar zbiornika: 80 litrów na benzynę i olej napędowy, 72 litry na LPG
**** Stawki podatkowe zawierają podatek VAT, którego część lub całość może zostać odzyskana przez przedsiębiorstwa w niektórych krajach, w tym w państwach członkowskich UE