International Poland

II Charytatywny Turniej Szachowy

II CHARYTATYWNY TURNIEJ SZACHOWY
SZACHIŚCI DLA CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ

II CHARYTATYWNY TURNIEJ SZACHOWY

W imieniu Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą serdecznie zapraszamy na II Charytatywny Turniej Szachowy, jaki zostanie rozegrany 6 stycznia 2019 r. w Warszawie. UHY ECA, tak jak w zeszłym roku, wspiera tą piękną inicjatywę jako fundator nagród.

Celem Turnieju jest budowanie świadomości dotyczącej choroby i potrzeb chorych na mukowiscydozę, zbiórka środków na leczenie i rehabilitację chorych na mukowiscydozę oraz popularyzacja gry w szachy.

Każdy z uczestników pomaga chorym na mukowiscydozę, ponieważ całość wpisowego przeznaczona jest na działalność statutową Towarzystwa.

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do 31 grudnia 2018 r.

→ na stronie: https://chessmanager.com

→ drogą mailową na adres: chessacademy@chessacademy.pl

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE TURNIEJU