International Poland

Ranking Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej

Ranking Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej 2018 – opublikowano wyniki

Zgodnie z opublikowanymi na łamach Dziennika Rzeczpospolita w dniu 27 czerwca 2018  wynikami XII edycji Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego spółka UHY ECA Podatki, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej UHY ECA:

  • biorąc pod uwagę kryterium liczby doradców podatkowych zajęła miejsce 65 (w zeszłym roku 57);
  • w zestawieniu według przychodów zajęła miejsce 50 – awansując o 2 pozycje w stosunku do zeszłorocznego zestawienia;
  • według zmiany przychodów 2017/2016 wyrażonej w mln zł uplasowała się na pozycji 38 – osiągając w roku 2017 wzrost przychodów na poziomie 0,07 mln zł w porównaniu z rokiem 2016;
  • natomiast według kryterium zmiany przychodów w roku 2017 w stosunku do roku 2016 – w ujęciu procentowym – zajęła w rankingu pozycję 24 – odnotowując wzrost przychodów o 8,24 %.

Ranking Firm Doradztwa Podatkowego 2018 – wyniki:

w kategorii największe firmy według liczby doradców podatkowych

→ w kategorii największe firmy podatkowe według przychodów

 

Ranking Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej