International Poland

PROTEKTOR S.A. wybiera audytora

PROTEKTOR S.A. wybiera audytora do przeprowadzenia badań i przeglądów swych sprawozdań finansowych

UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., wchodząca w skład Grupy UHY ECA, przeprowadzi:

  • przegląd półrocznego sprawozdania finansowego Spółki PROTEKTOR S.A. oraz przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za pierwsze 6 miesięcy 2018 i 2019 roku,
  • badanie sprawozdania finansowego Spółki PROTEKTOR S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za lata 2018 i 2019.

Grupa Kapitałowa PROTEKTOR jest kolejnym podmiotem z rynku kapitałowego, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, który obdarzył nas zaufaniem. Cieszymy się, że podjęliśmy współpracę jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia specjalistycznego.

 

PROTEKTOR S.A. wybiera audytora