International Poland

PBS Finanse S.A. zaufała nam po raz kolejny

PBS Finanse S.A. zaufała nam po raz kolejny i wybrała UHY ECA Audyt na audytora swych sprawozdań finansowych

UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., wchodząca w skład Grupy UHY ECA, przeprowadzi:

  • przegląd raportów półrocznych oraz
  • badanie sprawozdań finansowych PBS Finanse S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za lata 2018 i 2019.

Spółka PBS Finanse S.A. jest kolejnym podmiotem z rynku kapitałowego, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, pozyskanym przez UHY ECA Audyt na usługi rewizji finansowej.

Cieszymy się z możliwości kontynuacji współpracy z PBS Finanse S.A. przez kolejne dwa lata i jednocześnie realizacji założeń rozwoju Grupy UHY ECA.

 

PBS Finanse S.A. zaufała nam po raz kolejny