International Poland

Wyniki prestiżowego XVII Rankingu Firm Audytorskich

W dniu 17 kwietnia 2017 r. Dziennik Rzeczpospolita opublikował wyniki prestiżowego XVII Rankingu Firm Audytorskich.

Zgodnie z nimi Grupa UHY ECA plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych firm audytorskich w Polsce. Grupa utrzymała bowiem swą zeszłoroczną 9. pozycję, co potwierdza jej silną pozycję na rynku audytorskim.

Wyróżnienia przyznane Grupie UHY ECA odebrał podczas Gali dr Roman Seredyński.

Wspomniany Ranking powstaje w oparciu o 7 kryteriów, wśród których największą wagę mają przychody z czynności rewizji finansowej (stanowiące podstawę naliczenia opłaty z tytułu nadzoru), liczba czynności rewizji finansowej oraz liczba biegłych rewidentów z polskimi licencjami wskazanych w sprawozdaniu do PIBR.

Jednocześnie Gazeta Parkiet opublikowała wyniki Rankingu Audytorów Spółek Giełdowych. W zestawieniu tym Grupa UHY ECA odnotowała awans o dwie pozycje – plasując się na 6. miejscu w klasyfikacji.

Zgodnie z kryterium przychodów osiągniętych z tytułu audytu – wskazanych w raporcie przejrzystości – Grupa UHY ECA znajduje się w pierwszej dziesiątce firm audytorskich. W podziale rynku pod względem przychodów ze sprzedaży badanych firm na UHY ECA przypadło 1,81%, a w podziale rynku pod względem liczby badanych firm 5,69 %.

Jednocześnie otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii najbardziej aktywnych firm audytorskich na rynku New Connect w 2017 r.  Grupa UHY ECA zajęła w tej kategorii – podobnie jak w zeszłorocznym zestawieniu – miejsce drugie.

Wypowiedzi dla Dziennika Rzeczpospolita oraz Gazety Giełdy Parkiet, jakimi opatrzono wyniki Rankingu, udzielili Partnerzy zarządzający w UHY ECA – dr Roman Seredyński Piotr Woźniak oraz Dominik Biel, Associate Partner w UHY ECA.