International Poland

LEGAL ALERT 1/2019

Składanie dokumentów finansowych do krs i us  – jak sporządzić, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe?