International Poland

Kasa zapomogowo-pożyczkowa

Rachunkowość pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej powinna być prowadzona w odrębnych księgach rachunkowych – w zakresie operacji wynikających ze statutowej działalności samopomocy pracowniczej.

Magdalena Zyskowska, Kontroler finansowy w Grupie ECA, wskazuje zasady, zgodnie z którymi zakładana jest kasa zapomogowo-pożyczkowa oraz szczegółowo przedstawia jak ująć w księgach typowe dla PKZP operacje.

Kasa zapomogowa ma odrębne księgi