International Poland

Blog

Podatkowa perspektywa rozwiązania Fundacji Rodzinnej

19.06.2023

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji fundacji rodzinnej z założenia ma  zapewnić wielopokoleniową trwałość biznesu poprzez m.in. ułatwienie planowania sukcesji firm rodzinnych. Jako nowa…

Nowe objaśnienia Ministra finansów dotyczące cen transferowych

25.05.2023

Dnia 29 marca 2023 r. zostały opublikowane objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych z 24 marca 2023 r. nr 5: Metoda ceny odprzedaży. Czy objaśnienia podatkowe…

Nowoczesne technologie i ich wpływ na współczesny biznes

17.04.2023

Dzięki dostępowi do nowych technologii świat rozwija się dziś szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Dążenie w kierunku cyfryzacji jest zauważalne na całym świecie. Pandemia Covid-19…

Różnice pomiędzy ustawą o rachunkowości a przepisami dotyczącymi cen transferowych

04.04.2023

W trakcie sporządzania dokumentacji w cenach transferowych istotną rolę odgrywa współpraca z działem księgowym. Z tego powodu w poniższym artykule przytoczymy istotne różnice z…

Zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych – jest uchwała NSA.

30.03.2023

W dniu 27 marca 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę o sygn. I FPS 2/22 dotyczącą przedawnienia zobowiązań podatkowych w związku z przepisami…

Nowe zasady spłaty i egzekucji zaległości podatkowych

15.03.2023

Do podpisu prezydenta trafiła nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza zmiany w licznych aktach prawnych, w tym…

How technologies influence tax settlements?

15.02.2023

Thanks to access to new technologies, the world is developing faster today than ever before. The trend towards digitalisation is noticeable all over the…

Ustawa o fundacji rodzinnej została podpisana przez Prezydenta

13.02.2023

W dniu 6 lutego Prezydent podpisał długo oczekiwaną Ustawę o fundacji rodzinnej. Głównym celem ustawy jest zarządzanie majątkiem i jego ochroną zgodnie z wolą,…

Nowelizacja KSH w świetle przepisów o cenach transferowych

10.02.2023

Zmiany w KSH – sprawne zarządzanie spółkami zależnymi Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2022 r. poz. 1467, dalej…

Termin na złożenie powiadomienia CBC-P oraz formularza ORD-U coraz bliżej

09.02.2023

Zbliżający się termin 31 marca wiąże się z koniecznością dopełnienia obowiązków sprawozdawczo–informacyjnych, do których należy między innymi złożenia powiadomienia CBC-P, a także złożenie informacji…