International Poland

Publikacje

Tax Alerts 06/2018

11.02.2019

Zmiany w rozliczaniu wydatków na zakup i użytkowanie firmowych samochodów osobowych

Tax Alerts 05/2018

11.02.2019

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym w zakresie opodatkowania przychodu od nieruchomości komercyjnych (PIT/CIT)

Tax Alerts 04/2018

11.02.2019

NOWE, WYŻSZE ZASADY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW – RZĄD OPUBLIKOWAŁ PROJEKT TZW. „DANINY SOLIDARNOŚCIOWEJ”

Tax Alerts 03/2018

11.02.2019

Z dniem 1 stycznia 2018 r. zmianie uległ szereg przepisów prawa podatkowego. W celu usystematyzowania dokonanych przez ustawodawcę zmian, przedstawiamy Państwu podsumowanie wybranych nowelizacji…

Tax Alerts 02/2018

11.02.2019

Z dniem 1 stycznia 2018 r. zmianie uległ szereg przepisów prawa podatkowego. W celu usystematyzowania dokonanych przez ustawodawcę zmian, przedstawiamy Państwu podsumowanie wybranych zmian…

Tax Alerts 01/2018

11.02.2019

Przedstawiamy zestawienie wybranych przez nas zmian przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej. Część z tych zmian obowiązuje już od…

Biuletyn 01/2018

11.02.2019

Zdarzenia występujące po dniu bilansowym | Kluczowe zmiany dla sprawozdawczości finansowej | Rewolucja w VAT – mechanizm podzielonej płatności

LEGAL ALERT 3/2018

11.02.2019

Skutki nowelizacji art. 39 Kodeksu cywilnego dla spółek kapitałowych

LEGAL ALERT 2/2018

11.02.2019

Reprezentowanie spółki z o. o. przy zmianie umowy spółki komandytowej – nasz komentarz

LEGAL ALERT 1/2018

11.02.2019

Jakie są nowe przepisy i najważniejsze zmiany dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa i jej ochrony?