International Poland

Doradztwo biznesowe

Kim jesteśmy?

UHY ECA Advisory jest firmą doradztwa gospodarczego skoncentrowaną na firmach działających w Polsce. Wyróżniamy się tym, że bezpośrednio do realizacji naszych prac dedykujemy profesjonalistów posiadających uznane kwalifikacje, w tym członków ACCA, biegłych rewidentów, menedżerów ze średniej i wyższej kadry kierowniczej, który realizowali znaczące projekty strategiczne i osiągnęli w nich sukces, a także pracowników nauki posiadających stopień doktora w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i finanse.

Koncentrujemy się na pomaganiu działom finansowym i ich menedżerom w przejściu z tradycyjnej roli utożsamianej ze strażnikiem finansów do roli partnera biznesowego biorącego aktywny udział w analizie strategicznej, formułowaniu strategii i jej wdrażaniu. Do tego celu wykorzystujemy nowoczesne technologie informatyczne, które pozwalają nam przenieść stworzone koncepcje rozwiązań do praktyki biznesowej.