International Poland

MSR/MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości

Od pracowników wymagamy znajomości zasad rachunkowości wynikających z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Naszą wiedzę oraz doświadczenie w tym zakresie pogłębiamy poprzez opracowywanie publikacji naukowych oraz prowadzenie szkoleń z zakresu MSR/MSSF.

Zdobytą wiedzę teoretyczną wykorzystujemy w praktyce poprzez współpracę z Klientami będącymi spółkami giełdowymi oraz podmiotami wchodzącymi w skład międzynarodowych grup kapitałowych oferując im:

  • badanie sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości.
  • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami MSR/MSSF.
  • współpracę z międzynarodowymi audytorami.
  • doradztwo w zakresie identyfikacji oraz przekształcania sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF.

Zdobyte przez nasz zespół wiedza i doświadczenie pozwala nam sądzić, iż świadczone przez nas usługi zapewniają najwyższą jakość i spełniają wszelkie oczekiwania Klienta.