International Poland

Ewelina Ściechura

Manager Zespołu ds. Kadr i Płac

Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała, pracując w departamentach kadr i płac firm z różnych branż: szkolnictwa, handlu, produkcji, usług medycznych i wielu innych. W swojej karierze zajmowała się procesami związanymi z zatrudnianiem pracowników oraz naliczaniem wynagrodzeń. Specjalizuje się w przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W UHY ECA pracuje na stanowisku Managera i nadzoruje pracę zespołu kadrowo-płacowego. Do jej obowiązków należy wdrażanie nowych klientów oraz rejestrowanie spółek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Jest autorką Payroll Alertów, w których przypomina przedsiębiorcom o najważniejszych sprawach z zakresu kadr i płac.