International Poland

dr Krystian Barłożewski

Partner
Biegły Rewident (nr: 12057), FCCA

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Stopień naukowy uzyskał w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczynał w wiodących firmach doradczych z tzw. „Wielkiej Czwórki”, gdzie przez kilka lat prowadził i uczestniczył w badaniach sprawozdań finansowych oraz audytach systemów kontroli wewnętrznej. Zdobyte doświadczenie wykorzystał prowadząc projekty strategiczne oraz pełniąc funkcje kierownicze w obszarach finansów, sprzedaży i marketingu w największych polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach. Posiada bogate doświadczenie zagraniczne, które zdobywał podczas staży zawodowych i naukowych w Rosji oraz w Niemczech.

Krystian jest biegłym rewidentem (nr w rejestrze: 12057), członkiem ACCA oraz posiada kwalifikacje Certified Internal Auditor. W Grupie UHY ECA jest odpowiedzialny za realizację i nadzór nad projektami doradczymi ukierunkowanymi na pomiar i poprawę efektywności przedsiębiorstw.

Swoje zainteresowania zawodowe rozwija poprzez aktywną działalność naukową i uczestnictwo jako prelegent w konferencjach poświęconych zagadnieniom dotyczącym zarządzania finansami i zarządzania strategicznego.