International Poland

dr Karolina Tobolska-Grela

Associate Partner
Radca prawny

Karolina Tobolska-Grela jest doktorem nauk prawnych oraz radcą prawnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących kancelariach prawnych oraz w kancelarii doradztwa prawno-podatkowego. Karolina prowadziła liczne projekty restrukturyzacyjne z zakresu przekształceń, fuzji i przejęć. Aktywnie doradzała przy  transakcjach aportowych, sprzedaży przedsiębiorstw i ich aktywów, zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych, jak również praw wspólników spółek osobowych. Wspierała  także klientów w procesie emisji obligacji korporacyjnych. Karolina prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców, przede wszystkim spółek, w zakresie ich tworzenia, bieżącej działalności, przygotowania i negocjowania umów, restrukturyzacji, likwidacji i sukcesji działalności gospodarczej. Specjalizuje się w prawie handlowym i cywilnym. Karolina jest autorką publikacji z zakresu prawa spółek oraz prawa cywilnego, w tym współautorką monografii „Spółka komandytowo-akcyjna”.