International Poland

Dorota Piech

Biegły Rewident (nr wpisu 12546)

Absolwentka kierunku Rachunkowość i Finanse Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej oraz kierunku Strategie Podatkowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Posiada bogatą wiedzę praktyczną i teoretyczną oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze rachunkowości i finansów zdobyte na stanowisku głównego księgowego w firmach o różnym profilu działalności. Doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zdobywała w ogólnopolskich firmach audytorskich, gdzie uczestniczyła w badaniu sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z ustawą o rachunkowości jak i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.