International Poland

Walne Zgromadzenie

Rok 2021

ZWZA 29.06.2021

EBI 10/2021

Opublikowano 2021-06-02 17:36:07

Zarząd Spółki UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. na dzień 29 czerwca 2021 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w biurze Spółki w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków. W załączeniu stosowne dokumenty.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Materiały na ZWZA:

1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

2_projekty uchwał na ZWZA

3_informacja o liczbie akcji ZWZA

4_pełnomocnictwo osoba prawna wzór

5_pełnomocnictwo osoba fizyczna wzór

6_formularz do głosowania przez pełnomocnika

Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2020

Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z Działalności

Jednostkowy raport roczny 2020

Sprawozdanie z badania _JSF_UHY_ECA_2020_podpisane

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2020

Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z Działalności

Skonsolidowany raport roczny 2020

Sprawozdanie z badania_SSF_UHY_ECA 2020_podpisane

Rok 2020:

ZWZA 29.05.2020 r.

EBI 8/2020

Opublikowano: 11:12 04/08/2020

Zarząd Spółki UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. (dalej jako „Zgromadzenie”) na dzień 31 sierpnia 2020 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w biurze Spółki w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków. W załączeniu stosowne dokumenty.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Materiały na ZWZA:

1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

2_projekty uchwał na ZWZA

3_informacja o liczbie akcji ZWZA

4_pełnomocnictwo osoba prawna wzór

5_pełnomocnictwo osoba fizyczna wzór

6_formularz do głosowania przez pełnomocnika

7_proponowane zmiany Statutu UHY ECA S.A.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Jednostkowe sprawozdanie finansowe UHY ECA S.A. za rok 2019

Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 rok

Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej UHY ECA za rok 2019

Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 rok

Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019

Rok 2019:

ZWZA 26.06.2019 r.

EBI 12/2019

Opublikowano: 12:23 28/05/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2019 r.

Zarząd Spółki UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. (dalej jako „Zgromadzenie”) na dzień 26 czerwca 2019 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków. W załączeniu stosowne dokumenty.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Materiały na ZWZA:

1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

2_projekty uchwał na ZWZA

3_informacja o liczbie akcji ZWZA

4_pełnomocnictwo osoba prawna wzór

5_pełnomocnictwo osoba fizyczna wzór

6_formularz do głosowania przez pełnomocnika

7_proponowane zmiany Statutu UHY ECA S.A.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z Działalności za 2018 rokSprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 rok

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2018 rokSkonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z Działalności za 2018 rokSprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok

Rok 2018:

ZWZA 28.06.2018 r.

EBI 18/2018

Opublikowano: 12:40 28/05/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2018 r.

Zarząd Spółki UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734 (dalej jako “Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. (dalej jako “Zgromadzenie”) na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków. W załączeniu stosowne dokumenty.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Materiały na ZWZA:

1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
2_projekty uchwał na ZWZA
3_informacja o liczbie akcji ZWZA
4_pełnomocnictwo osoba prawna wzór
5_pełnomocnictwo osoba fizyczna wzór
6_formularz do głosowania przez pełnomocnika
7_proponowane zmiany Statutu UHY ECA S.A.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Jednostkowy_raport_roczny_UHY_ECA_S.A._za_rok_2017
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_UHY_ECA_S.A._za_rok_2017
Sprawozdanie_z_badania_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_za_rok_2017
Skonsolidowany_raport_roczny_Grupy__Kapitalowej_UHY_ECA_za_rok_2017
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_UHY_ECA_za_rok_2017
Sprawozdanie_z_badania_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_za_rok_2017

NWZA 18.01.2018 r.

EBI 32/2017

Opublikowano: 15:05 21/12/2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 stycznia 2018 r.

Zarząd Spółki UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734 (dalej jako “Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. (dalej jako “Zgromadzenie”) na dzień 18 stycznia 2018 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków. W załączeniu stosowne dokumenty.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Materiały na NWZA:

1_ogłoszenie o zwołaniu NWZA
2_projekty uchwał NWZA
3_informacja o liczbie akcji NWZA
4_pełnomocnictwo_osoba prawna
5_pełnomocnictwo_osoba fizyczna
6_formularz_do_glosowania

Rok 2017:

NWZA 20.12.2017 r.

EBI 28/2017
Opublikowano: 13:49 22/11/2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 grudnia 2017 r.

Zarząd Spółki UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734 (dalej jako “Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. (dalej jako “Zgromadzenie”) na dzień 20 grudnia 2017 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków. W załączeniu stosowne dokumenty.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Materiały na NWZA:

1_ogłoszenie o zwołaniu NWZA
2_projekty uchwał NWZA
3_informacja o liczbie akcji NWZA
4_pełnomocnictwo_osoba prawna
5_pełnomocnictwo_osoba fizyczna
6_formularz_do_glosowania
7_propozycja zmian w Statucie

ZWZA 29.06.2017 r.

EBI 16/2017

Opublikowano: 12:32 29/05/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2017 r.

Zarząd Spółki UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734 (dalej jako “Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. (dalej jako “Zgromadzenie”) na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 11:30, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków. W załączeniu stosowne dokumenty.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Materiały na ZWZA:

1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
2_projekty uchwał
3_informacja o liczbie akcji WZA
4_pełnomocnictwo_osoba prawna_wzór
5_pełnomocnictwo_osoba fizyczna_wzór
6_formularz_do_glosowania_przez_pełnomocnika
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Jednostkowy raport roczny UHY ECA S.A. – 2016
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki UHY ECA S. A. – 2016
Opinia i raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego 2016
Skonsolidowany raport roczny Grupy UHY ECA – 2016
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy UHY ECA – 2016
Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2016

Rok 2016:

ZWZA 28.06.2016 r.

EBI 33/2016

Opublikowano: 13:44 19/05/2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2016 r.

Zarząd Spółki UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734 (dalej jako “Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. (dalej jako “Zgromadzenie”) na dzień 28 czerwca 2016 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków. W załączeniu stosowne dokumenty.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Materiały na ZWZA:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Projekty uchwał na ZWZA
Informacja o liczbie akcji
Pełnomocnictwo – osoba prawna – wzór
Pełnomocnictwo – osoba fizyczna – wzór
Instrukcja w sprawie głosowania przez pełnomocnika
Jednostkowy raport roczny za 2015 r.
Opinia i raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2015 r.
Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r.Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UHY ECA SA
Projekty uchwał ZWZA uwzględniające żądanie akcjonariusza

NWZA 08.01.2016 r.

EBI 60/2015

Opublikowano: 10:27 11/12/2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 08.01.2016 r.

Zarząd Spółki ECA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734 (dalej jako “Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. (dalej jako “Zgromadzenie”) na dzień 8 stycznia 2016 r. roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-547 Kraków. W załączeniu stosowne dokumenty.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Materiały na NWZA:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Projekty uchwał na NWZA
Informacja o liczbie akcji
Pełnomocnictwo – osoba prawna – wzór
Pełnomocnictwo – osoba fizyczna – wzór
Instrukcja w sprawie głosowania przez pełnomocnika
Proponowany zmiany Statutu ECA S.A.

Rok 2015:

ZWZA 30.06.2015 r.

EBI 30/2015

Opublikowano: 18:35 02/06/2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30.06.2015 r.

Zarząd Spółki ECA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. (dalej jako „Zgromadzenie”) na dzień 30 czerwca 2015 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-547 Kraków. W załączeniu stosowne dokumenty.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

załączniki

Materiały na ZWZA:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Zmieniony porządek obrad
Projekty uchwał uwzględniające żądanie Akcjonariusza
Projekty uchwał
Informacja o liczbie akcji
Pełnomocnictwo – osoba fizyczna – wzór
Pełnomocnictwo – osoba prawna – wzór
Instrukcja w sprawie głosowania przez pełnomocnika
Jednostkowy raport roczny za 2014 r.
Opinia i raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r.
Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Rok 2014:

ZWZA 24.06.2014 r.

EBI 35/2014

Opublikowano: 16:11 29/05/2014

Zarząd Spółki ECA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000142734 (dalej jako: “Emitent”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. (dalej jako “Zgromadzenie”) na dzień 24 czerwca 2014 r., na godzinę 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu Chopin w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2, 31-547 Kraków.

W załączeniu Emitent przekazuje stosowne dokumenty.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raporty:

Informacja dotycząca akcji ECA S.A., objętych procesem dematerializacji:

W związku z trwającym procesem dematerializacji akcji serii A, F1 i F2 ECA S.A., dokumenty ww. akcji znajdują się w depozycie Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. w Warszawie, ul. Królewska 13.

Materiały na ZWZA:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Projekty uchwał
Informacja o liczbie akcji
Pełnomocnictwo – osoba fizyczna – wzór
Pełnomocnictwo – osoba prawna – wzór
Instrukcja w sprawie głosowania przez pełnomocnika
Proponowane zmiany Statutu ECA S.A.
Jednostkowy raport roczny za 2013 r.
Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r.
Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r.
Uchwały Rady Nadzorczej ECA S.A. – rekomendacja, sprawozdanie z działalności
Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad wraz z projektami uchwał
Zmieniony porządek obrad
Projekty uchwał uwzględniające żądanie Akcjonariusza
Instrukcja do głosowania przez pełnomocnika rozszerzona o uchwały wprowadzone na żądanie Akcjonariusza


Rok 2013:

NWZA 19.12.2013 r.

EBI 130/2013

Opublikowano: 06:24 25/11/2013

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Spółki ECA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734 (dalej jako “Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. (dalej jako “Zgromadzenie”) na dzień 19 grudnia 2013 r. roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w Hotelu Chopin w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2, 31-547 Kraków.

W załączeniu stosowne dokumenty. {phocadownload view=category|id=19|target=s}

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 3 grudnia 2013 r. Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji Spółki. Uprawnieni ze niezdematerializowanych (mających postać dokumentu) akcji na okaziciela składają dokument akcji w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym dokument ten nie będzie odebrany przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji niezdematerializowanych u notariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów z akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Dokumenty akcji serii A znajdują się w depozycie Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. w Warszawie, ul. Królewska 13. Emitent nie głosuje z akcji własnych. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, tj. w dniu 23 listopada 2013 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. w dniu 4 grudnia 2013 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

ZWZA 20.06.2013r.

EBI 15/2013

Opublikowano: 17:19 24/05/2013

Zarząd Spółki ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734 (dalej jako “Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA Auxilium S.A. (dalej jako “Zgromadzenie”) na dzień 20 czerwca 2013 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Hotelu Chopin w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2, 31-547, Kraków. W załączeniu stosowne dokumenty.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zwołanie, ogłoszenie,projekty – raport
jednostkowe,  skonsolidowane Wnioski akcjonariuszy o umieszczenie spraw w porządku obrad
Zmiana porządku obrad

Jednostkowy raport roczny cz.1
Jednostkowy raport roczny cz.2
Jednostkowy raport roczny cz.3
Jednostkowy raport roczny cz.4

Materiały na ZWZA

Ogłoszenie o zwołaniu WZA 20.06.2013
Projekty uchwał na WZA 20.06.2013
Informacja o liczbie akcji
Pełnomocnictwo – osoba fizyczna – wzór
Pełnomocnictwo – osoba prawna – wzór
Instrukcja w sprawie głosowania przez pełnomocnika na WZA 20.06.2013Skan RN
Raport roczny skonsolidowany cz.1
Raport roczny skonsolidowany cz.2
Raport roczny skonsolidowany cz.3
Raport roczny skonsolidowany cz.4
Jednostkowy raport roczny cz.1
Jednostkowy raport roczny cz.2

Odpowiedzi udzielone akcjonariuszom w trybie art. 428 ksh

NWZA 18.04.2013

EBI 46/2013

Opublikowano: 15:39 22/03/2013

Zarząd Spółki ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734 (dalej jako “Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA Auxilium S.A. (dalej jako “Zgromadzenie”) na dzień 18 kwietnia 2013 r. roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w Hotelu Chopin w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2, 31-547, Kraków, z porządkiem obrad jak w załączeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Porządek na żądanie
Żądanie akcjonariuszy
Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 18 04 2013
Propozycje uchwał NWZA 18 04 2013
Informacja o liczbie akcji
Formularz NWZA 18 04 2013
Pełnomocnictwo osoba fizyczna – wzór
Pełnomocnictwo osoba prawna – wzór
Wniosek akcjonariuszy


rok 2012:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 20 listopada 2012
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 27 czerwiec 2012
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 20 marca 2012

rok 2011:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 19 października 2011r
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 28 czerwca 2011

rok 2010:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29 czerwca 2010

rok 2009:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 9 czerwca 2009

rok 2008:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 10 czerwca 2008