International Poland

Władze spółki

dr Roman Seredyński
Prezes Zarządu UHY ECA S.A.
Partner Zarządzający
Biegły Rewident nr 10395

 

rst jest biegłym rewidentem, posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych ze specjalizacją rachunkowość. Specjalizuje się zarówno w zakresie polskiego prawa bilansowego, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości jak i niemieckiego prawa bilansowego. Jest cenionym wykładowcą oraz autorem publikacji z zakresu rachunkowości. Obecnie zarządza Grupą UHY ECA S.A., w szczególności nadzorując departament audytu na terenie południowej Polski oraz departament szkoleń.

 

Piotr Woźniak
Członek Zarządu UHY ECA S.A.
Partner
Biegły Rewident nr 11625

 

pwtDoświadczenie zdobywał w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie zajmował się  przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Posiada praktyczną wiedzę  i bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z  MSR/MSSF i HGB oraz realizacji zleceń Due Diligence i wyceny przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obsłudze rynków kapitałowych. W Grupie UHY ECA kieruje departamentem audytu. Aktywność zawodową rozwija nie tylko poprzez kierowanie pionem usług audytorskich, ale również poprzez prowadzone szkolenia, artykuły i publikacje z zakresu rachunkowości (m.in. „Rachunkowość zabezpieczeń” ODDK, Gdańsk, 2010 r.).

 

RADA NADZORCZA

AGNIESZKA REMBIESA – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Ukończyła studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach i w 2004 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawniczych, jak i pracując na samodzielnych stanowiskach w działach prawnych spółek prawa handlowego. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną i doradztwem korporacyjnym na rzecz przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych, w tym w szczególności w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, prawa pracy, nieruchomości oraz prawa własności intelektualnej. Przygotowywała i koordynowała procedury dokonywania zmian struktury właścicielskiej i kapitałowej podmiotów gospodarczych, w tym transakcji zbywania przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, a także przeprowadzała audyty prawne. Zajmuje się także zastępstwem procesowym z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy. Świadczy usługi zarówno na rzecz podmiotów polskich, jak i zagranicznych. Odbyła szkolenie z zakresu tłumaczeń i przekładu pary języków polski – angielski w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz ukończyła kurs dla kandydatów na doradców podatkowych przy Izbie Skarbowej w Krakowie. Od 2005 r. wykonuje zawód radcy prawnego w formie indywidualnej kancelarii prawnej w Krakowie.

JAROSŁAW LENARTOWSKI – Członek Rady Nadzorczej
Pan Jarosław Lenartowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach Wydział Przemysłu na kierunku: ekonomika i organizacja produkcji. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw. Posada doświadczenie w obszarze zarządzana strategicznego  operacyjnego w firmie o rozbudowanych strukturach a także w obszarze budowania oraz organizowania pracy dużych zespołów. Zarządzał grupą kapitałową. W tracie swojej pracy zawodowej zetknął się z problematyką pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw. Brał udział w projektach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw o charakterze osobowym, majątkowym  organizacyjnym. Zarządzał także finansami oraz controllingiem w procesach produkcyjnych i handlowych. Efektywny negocjator, umiejętnie budujący długotrwałe relacje biznesowe z kooperantami na arenie krajowej i międzynarodowej.

DAGNA SZOSTAK-BIEL – Członek Rady Nadzorczej
Z wykształcenia prawnik, od 2013 r. wykonuje zawód adwokata w indywidualne Kancelarii. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelarii prawnej. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, nieruchomości, a także prawa rodzinnego i karnego. W codziennej pracy świadczy usługi na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.

SŁAWOMIR JAROSZ – Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku Finanse i Bankowość. W 2002 r. ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w 1994 r. jako Specjalista ds.kredytów w ING Bank Śląski Oddział Regionalny w Bielsku-Białej, następnie został kierownikiem Zespołu Doradców Klienta i członkiem Komitetu Kredytowego oraz Zastępcą Dyrektora CBK. W latach 1996-2004 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie inwestycji i doradztwa finansowego. W latach 2001-2003 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora, a później Dyrektora Oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Bielsku-Białej. W latach 2003-2004 był Prezesem Zarządu firmy windykacyjnej FOR-NET S.A. z Krakowa. Od 2004 r. do 2014 r. zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A. Od 2011 r. zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu ABS Investment S.A., a od 2019 r. stanowisko Prezesa Zarządu InBook S.A. Zasiadał w wielu Radach Nadzorczych spółek publicznych. Jest specjalistą w dziedzinie finansowania inwestycji oraz rynku kapitałowego.

MARCIN KAPERA – Członek Rady Nadzorczej

Ukończył studia wyższe z obszaru ekonomii na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 2010 r. wpisany do rejestrów biegłych rewidentów pod numerem 11919. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze audytu, zdobyte w międzynarodowej firmie audytorskiej w latach 2004-2015 finalnie kierując wrocławskim oddziałem audytu. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu badania sprawozdań finansowych, pakietów konsolidacyjnych wg MSR/MSRF i HGB, zleceń due dilligence oraz fraud detection. Doświadczenie merytoryczne pogłębiał jako manager ds. rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej w międzynarodowej korporacji odpowiadając za raportowanie zewnętrzne i wewnętrzne spółek powiązanych w Niemczech, Szwajcarii i krajach Beneluxu. Obecnie jest Dyrektorem finansowym w międzynarodowym przedsiębiorstwie produkcyjnym z branży automotive. Zakres odpowiedzialności to nadzór nad działem księgowości, controllingu, zakupów i administracji.