International Poland

Zawarcie umowy o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy z Domem Maklerskim Capital Partners S.A.

EBI 53/2016

Opublikowano: 15:28 18/10/2016

Zarząd UHY ECA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zawarciu z Domem Maklerskim Capital Partners S.A. umowy w zakresie świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Umowa jest związana z procesem dematerializacji i wprowadzenia akcji na okaziciela serii A, F1 i F2 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia, tj. 18.10.2016 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.