International Poland

Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Zastal S.A.

ESPI 11/2016

Opublikowano: 13:51 29/07/2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd UHY ECA S.A. (dalej również: “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wyborze przez Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, tj. spółki należącej do Grupy Kapitałowej UHY ECA, do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Zastal S.A. i Grupy Kapitałowej Zastal za I półrocze 2016 roku i rok obrachunkowy 2016.

Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż Zastal S.A. to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na GPW, a pozyskanie tego klienta na usługi rewizji finansowej stanowi realizację założeń rozwoju.