International Poland

Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do badania sprawozdań finansowych EMPERIA HOLDING S.A.

EBI 39/2016

Opublikowano: 12:08 06/06/2016

Zarząd UHY ECA S.A. (dalej również: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wyborze przez spółkę EMPERIA HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, tj. spółki należącej do Grupy Kapitałowej UHY ECA, do badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Emperia Holding S.A. za 2016 rok oraz do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego Emperia Holding S.A.

Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż spółka EMPERIA HOLDING S.A. to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na GPW, a pozyskanie klienta na usługi rewizji finansowej stanowi realizację założeń rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.