International Poland

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2015

EBI 30/2016

Opublikowano: 15:19 10/05/2016

Zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem, Zarząd UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej UHY ECA za rok obrotowy 2015.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) w zw. z § 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Opinia_i_raport_z_badania_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_2015Skonsolidowany_raport_roczny_Grupy_UHY_ECA_-_2015