International Poland

Raport okresowy za III kwartał 2016 r.

EBI 55/2016

Opublikowano: 10:47 10/11/2016

Zarząd Spółki UHY ECA S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.