International Poland

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2015

EBI 29/2016

Opublikowano: 15:15 10/05/2016

Zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem, Zarząd UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny UHY ECA S.A. za rok obrotowy 2015.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jednostkowy_raport_roczny_UHY_ECA_S.A._-_2015

Opinia_i_raport_z_badania_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_2015