International Poland

Raport okresowy za IV kwartał

2/2020

Opublikowano: 2020-02-14 21:17:09

 

Zarząd Spółki UHY ECA S. A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.