International Poland

Raporty 2012

Raporty 2012


126/2012 Zakończenie współpracy

125/2012 Nabycie akcji własnych

124/2012 Nabycie akcji własnych

123/2012 Raport miesięczny za listopad 2012 r. wraz z danymi finansowymi

122/2012 Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwały

121/2012 Nabycie akcji własnych

120/2012 Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.

119/2012 Nabycie akcji własnych

118/2012 Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych AB S.A.

117/2012 Nabycie akcji własnych

116/2012 Nabycie akcji własnych

115/2012 Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Fon Ecology S.A.

114/2012 Nabycie akcji własnych

113/2012 Nabycie akcji własnych

112/2012 Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do przeprowadzenia badania sprawozdania CSY SA, Tableo SA i RSY S.A.

111/2012 Wybór spółki z grupy firm ECA Auxilium do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Internetowy Dom Zdrowia S.A.

110/2012 Zawarcie umowy o współpracy

109/2012 Wybór spółki z grupy firm ECA Auxilium do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ABS Investment S.A.

108/2012 Zakończenie współpracy w zakresie Autoryzowanego Doradztwa

107/2012 Raport miesięczny za październik 2012 wraz z danymi finansowymi

106/2012 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

105/2012 Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 20.11.2012 r. wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania podczas WZA

104/2012 Zakończenie współpracy w zakresie Autoryzowanego Doradztwa

103/2012 Projekt uchwały na NWZA zwołane na dzień 20.11.2012 r. z załącznikiem

102/2012 Raport okresowy za III kwartał 2012 r.

101/2012 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

100/2012 Informacja związana ze zwołanym NWZA Emitenta

99/2012 Raport miesięczny za wrzesień 2012 r.

98/2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 20.11.2012 r.

97/2012 Zmiana komplementariuszy w spółce zależnej

96/2012 Zmiany w Zarządzie Emitenta

95/2012 Nabycie akcji własnych

94/2012 Raport miesięczny za sierpień 2012 roku wraz z danymi finansowymi

93/2012 Zawarcie umów na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

92/2012 Zakończenie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy

91/2012 Zmiana oznaczenia pod którym będą notowane akcje Emitenta

90/2012 Zmiana komplementariusza w spółce zależnej

89/2012 Raport miesięczny za miesiąc lipiec 2012 roku

88/2012 Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku

87/2012 Zawarcie ugody

86/2012 Skup akcji-okres zamknięty.

85/2012 Skup akcji własnych.

84/2012 Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do badania sprawozdania finansowego Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A..

83/2012 Treść uchwał podjętych po przerwie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ECA AUXILIUM S.A. w dniu 27 lipca 2012 r.

82/2012 Raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2012 roku.

81/2012 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

80/2012 Skup akcji własnych.

79/2012 Powołanie Członków Zarządu nowej kadencji

78/2012 Wybór spółki z grupy firm ECA Auxilium do dokonania audytu sprawozdania finansowego

77/2012 Skup akcji własnych

76/2012 Wybór spółki z grupy firm ECA Auxilium do dokonania audytu sprawozdania finansowego

75/2012 Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do przeprowadzenia badania oraz przeglądu sprawozdania finansowego Emperia Holding S.A.

74/2012 Zniesienie uprzywilejowania akcji imiennych.

73/2012 Skup akcji własnych.

72/2012 Skup akcji własnych.

71/2012 Istotna informacja

70/2012 Wybór spółki z grupy firm ECA Auxilium do przeprowadzenia przeglądu oraz badania sprawozdania finansowego Odlewnie Polskie S.A.

69/2012 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

68/2012 Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

67/2012 Treść uchwał podjętych do przerwy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ECA AUXILIUM S.A. w dniu 27 czerwca 2012 r.

66/2012 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

65/2012 Pozytywne rozpatrzenie przez KRBR wniosku Emitenta, w kwestii skreślenia go z listy podmiotów uprawnionych do badania.

64/2012 Skup akcji własnych.

63/2012 Raport miesięczny za miesiąc maj 2012 roku.

62/2012 Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdania finansowego FON S.A.

61/2012 Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do przeglądu i badań sprawozdań finansowych ZPUE S.A.

60/2012 Skup akcji własnych.

59/2012 Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do badania sprawozdania finansowego Polskie Jadło S.A.

58/2012 Korekta raportu nr 46/2012 z dnia 17.05.2012roku.

57/2012 Korekta raportu nr 52/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku -zmiana daty w projekcie uchwały

56/2012 Skup akcji własnych.

55/2012 Skup akcji własnych.

54/2012 Zgłoszenie zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariusza

53/2012 Skup akcji własnych.

52/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ECA AUXILIUM S.A. na dzień 27.06.2012 roku

51/2012 Powołanie nowego Członka Zarządu

50/2012 Skup akcji własnych.

49/2012 Skup akcji własnych.

48/2012 Raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2012 roku.

47/2012 Skup akcji własnych.

45/2012 Przekształcenie spółki zależnej

44/2012 Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do przeprowadzenia jednostkowego i skonsolidowanego przeglądu oraz badania sprawozdania finansowego RADPOL S.A.

43/2012 Raport Kwartalny – I kwartał 2012 r.

42/2012 Założenie spółki ECA Auxilium Outsourcing Sp. z o. o.

41/2012 Śmierć komplementariusza w spółce zależnej

40/2012 Informacja dotycząca ECA AUXILIUM S.A.

39/2012 Raport miesięczny za miesiąc marzec 2012 roku.

38/2012 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok.

37/2012 Pierwsze posiedzenie nowej Rady Nadzorczej

36/2012 Raport miesięczny za miesiąc luty 2012 roku.

35/2012 Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Quantum Software S.A.

34/2012 Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta.

33/2012 Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 20.03.2012 r.

32/2012 Strategia rozwoju Grupy firm ECA AUXILIUM S.A. na najbliższe lata

31/2012 Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SONEL S.A.

30/2012 Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Liberty Group S.A.

29/2012 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

28/2012 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę z grupy firm ECA AUXILIUM – badanie sprawozdania finansowego za lata 2011, 2012, 2013 PFRON.

27/2012 Wybór spółki z Grupy ECA AUXILIUM do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych POZBUD T&R S.A.

26/2012 Wybór spółki z grupy firm ECA Auxilium do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.

25/2012 Zakup udziałów w Spółce szkoleniowej.

24/2012 Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20.03.2012 roku, wraz z wnioskiem Akcjonariusza

23/2012 Raport miesięczny za miesiąc styczeń 2012 roku.

22/2012 Skup akcji-okres zamknięty.

21/2012 Skup akcji własnych.

20/2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A.

19/2012 Skup akcji własnych.

18/2012 Skup akcji własnych.

17/2012 Skup akcji własnych.

16/2012 Pozytywna opinia Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2011 dla Akcjonariuszy

15/2012 Informacja o wyborze biegłego rewidenta

14/2012 Skup akcji własnych.

13/2012 Skup akcji własnych.

12/2012 Skup akcji własnych.

11/2012 Skup akcji własnych.

10/2012 Raport Kwartalny – IV kwartał 2011 r. raport znajduje się również w zakładce raporty okresowe

9/2012 Raport miesięczny za miesiąc grudzień 2011 roku.

8/2012 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

7/2012 Wybór spółki z którą Emitent połączył się do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego IZNS Iława S.A.

6/2012 Wybór spółki z którą Emitent połączył się do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZASTAL S.A.

5/2012 Wybór spółki z którą Emitent połączył się do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

4/2012 Skup akcji-okres zamknięty.

3/2012 Wybór spółki z którą Emitent połączył się do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych.

2/2012 Skup akcji własnych.

1/2012 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych.