International Poland

Blog

Problemy w zakresie stosowania przepisów dotyczących korekt cen transferowych

20.10.2020

Nowe regulacje w zakresie cen transferowych nałożyły szczegółowe obowiązki na podatników, którzy chcą dokonać korekty cen transferowych. Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt…

Nowe propozycje uproszczeń w rozliczeniu podatku od towarów i usług wynikające z tzw. pakietu „Slim VAT”

16.10.2020

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (projekt z dnie 14 sierpnia 2020 r.,…

Elektroniczna ewidencja sprzedaży – kasy online (cz. I)

14.09.2020

Kasy online – kto i od kiedy może ich używać? Od dnia 1 maja 2019 r. istnieje możliwość stosowania nowego rodzaju kas fiskalnych, tzw….

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – możliwość wpływu na jego modyfikacje

13.08.2020

W ramach swoich inicjatyw Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przeprowadza w tym roku konsultacje dotyczące Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dalej:…

Kupujący nieruchomości w Polsce płacą mniej niż połowę średniego podatku UE od zakupu nieruchomości

27.07.2020

Niski podatek pomógł ożywić polski rynek mieszkaniowy po 2008 roku Nacisk na podniesienie podatków od nieruchomości w celu zmniejszenia kosztów koronawirusa Hiszpania, Belgia i…

Digitalizacja dokumentacji pracowniczej – szansa na usprawnienie działalności w dobie pracy zdalnej

23.06.2020

Od prawie półtora roku obowiązują nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła bowiem w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją .

Proces zarządzania należnościami cz. I

10.06.2020

Proces zarządzania należnościami jest istotnym elementem Zarządzania Finansowego oraz Zarządzania Ryzykiem w przedsiębiorstwie. Strumień należności, jego wielkość i przewidywalność ma kluczowy wpływ na płynność przedsiębiorstwa, możliwość bieżącej obsługi zobowiązań, potencjał inwestycyjny a także planowanie działań dotyczących zarządzania poziomami pozostałych składników aktywów i pasywów.

Tarcza antykryzysowa a prawo podatkowe – co przedsiębiorca powinien wiedzieć i jakie działania podjąć w dobie pandemii COVID-19

07.04.2020

W dniu 31 marca 2020 r. ogłoszono o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz…

Ustawa antykryzysowa jako ratunek w dobie koronawirusa

03.04.2020

 Tarcza antykryzysowa ma w czasie pandemii zapewnić nie tylko bezpieczeństwo finansowe oraz zdrowotne obywatelom i firmom, ale także ochronę miejsc pracy. Część rozwiązań pomoże…

Tarcza antykryzysowa – dofinansowanie z FGŚP i inne rozwiązania dla pracodawców

03.04.2020

Tarcza antykryzyoswa uchwalona W dniu 31 marca 2020 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy…