International Poland

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 27 czerwiec 2012

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 27 czerwiec 2012

{phocadownload view=file|id=206|text=ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia|target=b}
{phocadownload view=file|id=205|text=formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika|target=b}
{phocadownload view=file|id=207|text=pełnomocnictwo osoba prawna – wzór|target=b}

{phocadownload view=file|id=208|text=pełnomocnictwo osoba fizyczna – wzór|target=b}

{phocadownload view=file|id=209|text=projekty uchwał na WZA 27.06.2012r|target=b}
{phocadownload view=file|id=218|target=s}
{phocadownload view=file|id=214|target=s}
{phocadownload view=file|id=213|target=s}
{phocadownload view=file|id=212|target=s}
{phocadownload view=file|id=264|target=s}
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf