International Poland

Wynagradzanie członków zarządu

Pomagamy opracować model optymalnego wynagradzania członków zarządu również w sytuacji, w której spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wspólnikiem zarządzającym spółką osobową.

Przygotowujemy projekty regulaminów zarządu, umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o świadczenie usług.