International Poland

Restrukturyzacje

Prowadzimy obsługę prawną procesów połączenia, podziału i przekształcenia spółek (w tym spółek cywilnych).

Wspieramy Klientów w procesach wydzielania ZCP, jak również wyodrębniania wewnętrznych jednostek organizacyjnych.