International Poland

Przeglądy Podatkowe

Przeglądy podatkowe stanowią niejako ,,kontrolę podatkową na życzenie Klienta”, której celem jest weryfikacja prawidłowości rozliczeń w zakresie:

  • podatku dochodowego i/lub
  • podatku dochodowego od osób prawnych i/lub
  • podatku od towarów i usług.

oparta na analizie wybranej próby dokumentów źródłowych oraz zapisów księgowych dokonanych przez spółkę.

 

Przeprowadzenie przeglądu podatkowego obejmuje następujące etapy:

  1. Przeprowadzenie kontroli udostępnionych dokumentów źródłowych i zapisów w księgach rachunkowych
  2. Sporządzenie raportu obejmujacego wskazanie stwierdzonych w trakcie przeglądu nieprawidłowości dokonywanych rozliczeń, a także związanego z nimi ryzyka.

 

Przeglądy podatkowe stanowią niejako:

  • kontrolę poprawności rozliczeń w zakresie wybranego podatku,
  • wskazanie ewentulanych nieprawidłwości w dokonywanych rozliczeniach w zakresie wybranych podatków,
  • zdiagnozowanie potencjalnych ryzyk podatkowych będących następstwem realizowanych przedsięwzięć gospodarczych,
  • wskazanie sposobu dokonania korekt stwierdzonych nieprawidłwości lub optymalizacja ryzyka zdiagnozowanego w trakcie badania.