International Poland

Obsługa postępowań podatkowych i sądowych

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi w trakcie kontroli podatkowej oraz w trakcie postępowania podatkowego, jak również w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentacja obejmuje formułowanie strategii postępowania, sporządzanie wszelkich niezbędnych pism procesowych, a także zastępstwo na rozprawach.

Ponadto inicjujemy i na zlecenie Klientów prowadzimy efektywnie postępowania zmierzające do odzyskiwania kwot nadpłaconych podatków, w tym także w skomplikowanych sprawach dotyczących niezgodności polskich przepisów podatkowych z prawem wspólnotowym. Podobnie, reprezentujemy Klientów w postępowaniach o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego.