International Poland

Obsługa korporacyjna spółek

Prowadzimy obsługę korporacyjną spółek cywilnych, osobowych i kapitałowych, w tym związaną z posiedzeniami wspólników, zgromadzeniami wspólników i akcjonariuszy (zwyczajnymi i nadzwyczajnymi), posiedzeniami zarządów i rad nadzorczych oraz ze zmianami umów / statutów spółek.

Przeprowadzamy podwyższenia kapitału zakładowego (w tym wnoszenie aportów) oraz obniżenia kapitału zakładowego lub udziału kapitałowego.

Doradzamy w procesach zmiany wspólników (przystępowania nowych i występowania dotychczasowych) w spółkach cywilnych, osobowych i kapitałowych. Przygotowujemy projekty umów zbycia udziałów / akcji / ogółu praw i obowiązków, projekty dokumentów związanych z umorzeniem udziałów / akcji.