International Poland

Finansowanie działalności

Wspieramy klientów w procesach pozyskania dodatkowego finansowania, w tym m.in. poprzez emisję obligacji korporacyjnych, umowy pożyczki, umowy kredytu.