International Poland

Doradztwo w zakresie problematyki cen transferowych

Nasze usługi doradcze w zakresie transfer pricing obejmują między innymi:

  • przeprowadzanie przeglądów pod kątem cen transferowych w zakresie identyfikacji podmiotów powiązanych oraz weryfikacji transakcji kontrolowanych podlegających obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej;
  • sporządzanie dokumentacji podatkowej cen transferowych dla transakcji kontrolowanych;
  • konsultacje oraz doradztwo w zakresie umów zawieranych w bieżącej działalności gospodarczej z podmiotami powiązanymi, pod kątem cen transferowych.