International Poland

Bieżące Doradztwo Podatkowe

W ramach bieżącego doradztwa podatkowego realizujemy między innymi następujące usługi:

  • przygotowywanie pisemnych opinii dotyczących bieżących problemów przedstawianych przez Klienta;
  • opiniowanie umów zawieranych przez Klienta w ramach bieżącej działalności w zakresie skutków podatkowych;
  • analizę podatkowych aspektów przedsięwzięć realizowanych lub planowanych przez Klienta lub przy jego współudziale;
  • udzielanie konsultacji ustnych, w tym telefonicznych, z zakresu prawa podatkowego;
  • przygotowanie krótkich opracowań z zakresu prawa podatkowego przesyłanych drogą elektroniczną na zapytania Klienta.